Loading
načítám data...

Slavnostní otevření Muzea Alice G. Masarykové a ČČK


Dobrý den,
srdečně vás zveme na slavnostní otevření
Muzea Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže dne 25. června 2022.

Program slavnostního dne:

14.00 pietní akt u hrobu Alice G. Masarykové na lánském hřbitově
14.30 slavnostní program na zahradě Muzea Alice G. Masarykové a ČČK, Za Školou 200, Lány
15.00 – 18.00 volné prohlídky Muzea Alice G. Masarykové a ČČK a Muzea T. G. Masaryka v Lánech

Na projekt Muzea Alice G. Masarykové a ČČK byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Tisková zpráva:
Muzeum Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže

Alice G. Masaryková se zapsala do historie nejen jako nejstarší dcera prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, ale také jako zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného kříže, neochvějná podporovatelka svého otce v době nemoci své matky i po její smrti. Intenzivně se věnovala sociální oblasti. Její aktivity zahrnovaly péči o děti a nezaměstnané. Zaměřila se především na zdravotní péči v nemocnicích a zdravotnických objektech, podílela se na moderním přístupu ke školení ošetřovatelek a sociálních pracovníků. Známé je rovněž její úsilí o zlepšování postavení žen včetně zajištění jejich vzdělávání.
Dům, ve kterém se dnes nachází muzeum, nechala Alice G. Masaryková na vlastní náklady v roce 1928 vybudovat pro místní pobočku Československého červeného kříže. Budova včetně okolní zahrady pak sloužila jako vzorný sociální dům a jedna z prvních poradna pro matky s dětmi, a to až do roku 1991. Slavnostnímu zahájení výkopu základů domku byli v neděli 27. května 1928 přítomni dr. Alice Masaryková, prezident T. G. Masaryk, ministr zahraničí Edvard Beneš a američtí hosté (dodnes se z tohoto aktu dochovaly fotografie i filmové záběry).
Poté, co domek přestal sloužit jako poradna pro matky s dětmi, nabídl jeho prostory majitel domku Český červený kříž tehdy Okresnímu muzeu Rakovník, které v Lánech budovalo pobočku věnovanou prezidentu Masarykovi.
Dne 2. května 2002 zde byla otevřena Pamětní síň Alice G. Masarykové s malou expozicí. Bohužel domek, který by dlouhodobě ve vlastnictví Českého červeného kříže, nebyl v dobrém technickém stavu a rozsáhlejší investice ze strany muzea nebyla možná. Situace se změnila až v roce 2017, kdy byl objekt za 2 miliony korun odkoupen Úřadem Středočeského kraje a stal se součástí lánské pobočky Muzea T. G. M. Rakovník, p.o.
Muzeum následně využilo výzvy IROP a ještě v roce 2017 připravilo projekt pro rekonstrukci budovy a vybudování nové expozice. Projekt sice uspěl, ale v konkurenci dalších projektů již na něj nebyly alokovány finanční prostředky. Nakonec ale finance na rekonstrukci objektu schválil zřizovatel Muzea Středočeský kraj a po peripetiích s výběrovým řízením se konečně dne 18. března 2020 začalo rekonstruovat. Začátkem září 2020 téměř po třech letech navíc přišla zpráva, že byly uznány finanční prostředky na původní projekt zpracovaný pro IROP. Rekonstrukce se tak začala opět řídit iropovými pravidly, ale zároveň byla také zajištěna finanční stránka celého projektu. Autoři projektu se také rozhodli změnit název objektu z Pamětní síně Alice G. Masarykové a ČČK na Muzeum Alice G. Masarykové a ČČK, což lépe odpovídá současným muzejním standardům.
Díky dotaci tak bylo možné kompletně zrekonstruovat celou stavbu. Došlo k novému vystavění krovu a střechy, vybudování nového zdroje topení, kompletní výměně elektroinstalace, rozvodů vody, odvlhčení objektu, položení nových podlah, vybudování datových rozvodů a nainstalování nové EPS a EZS včetně kamerového systému, rekultivaci zahrady a vybudování pítka v zahradě. Celý objekt je bezbariérový včetně bezbariérové plošiny a toalety pro hendikepované návštěvníky. Díky iropové dotaci zde zároveň vznikla zcela nová a moderní expozice, která návštěvníky seznamuje s historií vzniku domku, který dlouhá léta sloužil jako poradna pro matky s dětmi, s osobností Alice G. Masarykové a historií Červeného kříže včetně Československého červeného kříže.
V přízemí objektu budou moci návštěvníci vidět rekonstrukci bytu Alice G. Masarykové s autentickým Aliciným nábytkem a rekonstrukci dobové čekárny pro marky s dětmi. V přízemí je také situována zcela nová pokladna se zázemím pro průvodce. V prvním patře objektu se expozice věnuje historii světového Červeného kříže s důrazem na období první světové války a válečných konfliktů vůbec. Prostor je zde ale situován tak, aby se dal v budoucnu využít i k přednáškám a besedám či jako místo k setkávání.
Všechny prostory doplňuje moderní audiovizuální technika s na míru navrženými filmovými projekcemi, vizualizacemi, a dokonce interaktivními hrami.
  Zavřít