Loading
načítám data...


Mezinárodní den archeologie

Zveme vás v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie v sobotu 19. října 2019 v 10 h na naučnou vycházku na významnou archeologickou lokalitu "Polykulturní hradiště Dřevíč u Kozojed“. Význam hradiště pro širší území v rámci středních Čech ukazují starší, ale i nejnovější nálezy, jež dokládají průběžné osídlení lokality od mladší doby kamenné po pozdní středověk s obzvláště významnou etapou v raném středověku. Ve sbírkách muzeí v Lounech a v Rakovníku se nacházejí menší soubory předmětů ze starších náhodných nálezů, popř. z povrchových sběrů. V posledních patnácti letech byl však archeology evidován nárůst zásahů amatérských hledačů, jejichž přičiněním neodhadnutelné množství nálezů končí v nelegálních soukromých sbírkách nebo v aukcích a s nimi bohužel i řada jedinečných faktů a informací. Proto se nejen archeologové, ale i odborníci z dalších vědních oborů zaměřili na získání co největšího vzorku informací a poznatků pomocí nových výzkumných metod, technologií a analýz, dokud je na lokalitě co zkoumat.

Vycházku povedou archeoložky rakovnického muzea Jana Bezáková, Kateřina Blažková a Dana Stolzová za doprovodu studenta archeologie a nálezce nejnovějších významných nálezů Zdeňka Šámala. Opět bude na vycházce možné shlédnout doprovodné obrazové materiály a vybrané nálezy.

Sraz zájemců je v 10.00 na odlesněné ploše před tzv. Železnou bránou na hradiště (viz mapka), kde je možné zaparkovat. Pro pěší účastníky vycházky je možné využít autobusové spojení v 8.05 z Rakovníka do Řevničova, odkud je to k místu srazu cca 6km. Zpáteční spoj z Řevničova do Rakovníka jede v 11.59 nebo ve 14.01.

Budeme se na vás těšit!
   

  Zavřít