Loading
načítám data...

Mezinárodní den archeologie


Zveme vás v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie v sobotu 16. října 2021 ve 14h na naučnou vycházku na místo experimentální stavby reduty ze třicetileté války na rakovnické letiště!
O polních opevněních z třicetileté války máme řadu informací z dobových vojenských příruček a archeologických výzkumů. Jak náročné bylo jejich budování časově, organizačně a fyzicky, se ale dozvídáme jen obtížně. K získání takovýchto informací má přispět tento experiment. V sobotu 16. 10. 2021 se tedy pokusíme postavit repliku dělostřelecké reduty z rakovnického bojiště z roku 1620. Abychom se přiblížili dobové realitě, zapojujeme do stavby skupiny různě motivovaných a zdatných pracovníků.
Vycházku povede archeoložka rakovnického muzea Kateřina Blažková ve 14h z nádvoří muzea, přičemž po cestě bude shlédnuta významná část bojiště z roku 1620 a pro lepší přehlednost nebudou chybět ani obrázky a mapy. Na letišti budou připraveny krátké výklady členů organizačního týmu experimentu, kteří představí jednotlivá témata spojená s dobovými polními opevněními: Mgr. et Mgr. Klára Skoupá Andresová (Dobová vojenská teorie s důrazem na polní opevnění), Ing. arch. Vít Solnař (Dobové geodetické techniky) a Mgr. Ladislav Rytíř (Archeologie bojišť v České republice).
Na experimentu se vedle Muzea T. G. M. Rakovník podílí Univerzita Hradec Králové, Historický ústav AV ČR, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Muzeum Unhošť, Butlers Dragonerregiment, Polský svaz a především dobrovolníci z řad široké veřejnosti! Experiment vzniká také díky přispění Města Rakovník, Městských lesů Rakovník, Lesní správy Lužná, Lesní správy Lány, Lesní správy Zbiroh, Pivovaru Olešná a Aeroklubu Rakovník.
Budeme se na Vás těšit!
Více informací o projektu 1620 Cesta k porážce najdete na www.1620.cz.


  Zavřít