Loading
načítám data...

JARNÍ VZDĚLÁVACÍ CYKLUS 2024 - Rakovník


Zveme vás na Jarní vzdělávací cyklus 2024!
Letošní jarní vzdělávací cyklus je zaměřen na pokračování napříč historickými obdobími navazujícími na dobu stěhování národů, ze které pochází královské klenoty, které se na Rakovnicku našly v roce 2020 a 2021. Přednášky předních českých specialistů a odborníků na přelom epoch po příchodu Slovanů nás přes přemyslovské středověké Čechy s důrazem na Rakovnicko přenesou až do doby objevení Ameriky, přičemž budeme opakovaně narážet na severské Vikingy... Abychom doložili, jak je Rakovnicko po historické a archeologické stránce (nejen) ve středověku a raném novověku zajímavé, představíme Vám také nové nálezy z detektorových prospekcí.
Přihlášky vyzvedávejte na pokladně muzea nebo stáhněte na www.muzeumtgm.cz. Termín odevzdání přihlášky je do pátku 8. 3. 2024.
Po dosažení počtu 60 účastníků bude příjem přihlášek uzavřen. Jednotlivé přednášky bez přihlášky budou přístupné veřejnosti za 50,-Kč.
Cyklus opět podpořil Ing. Jiří Pergler.
Těšíme se na Vás!
  Zavřít