Loading
načítám data...

Výstava Národního archivu v Praze Translokační plány židovských obydlí v 18. století


Zveme vás do Petrovcovy výstavní síně od 21. 9. do 12. 11. 2023 na výstavu Národního archivu v Praze Translokační plány židovských obydlí v 18. století!
Národní archiv představuje soubor translokačních plánů židovských obydlí, jejichž soubor byl v roce 2017 prohlášen za Archivní kulturní památku. Návštěvníci se seznámí s kartografickými dokumenty z Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně, Vlastivědného muzea v Šumperku a Městského muzea v Kojetíně a zároveň kopii vzácné mezzotinty císaře Karla VI., která se dochovala jako jediná na území bývalé habsburské monarchie. Vznik translokačních plánů souvisel s řadou konfliktů minoritní židovské komunity s majoritní křesťanskou společností, vyplývajících z hospodářsko-politické situace v českých zemích. Vstřícný postoj prvních habsburských panovníků na českém trůně k židovské komunitě byl motivován především ekonomickými zájmy. Velký vliv na změnu dané situace měl na počátku 18. století císař Karel VI. a jeho dvůr, kteří vystupovali jako ochránci křesťanské víry. V souvislosti s panovnickými nařízeními byla protižidovská opatření včetně tzv. translokačního reskriptu (2. srpna 1726). Ten určoval, jakým způsobem mělo být řešeno soužití židovského obyvatelstva s křesťanským. Základním úkolem bylo zachycení podoby židovského osídlení v rámci dané lokality a nalezení „optimálního řešení“ (např. vystěhování, směna domů, zazdění oken, přemístění hlavního vchodu, zbourání apod.). Původní záměr jednoduše popsat danou situaci byl v průběhu akce doplněn u řady lokalit o kartografické zobrazení, které v mnoha ohledech prohloubilo samotný popis. Z toho důvodu se na plánech neobjevují pouze židovské objekty, ale řada dalších stavebních i architektonických prvků (např. církevní objekty, hospodářské budovy i civilní objekty, prvky krajinné kompozice). Plány tak dodnes zprostředkovávají obraz kulturní krajiny v 18. století. Na výstavě nebude samozřejmě chybět translokační plán města Rakovníka.
Výstava bude zahájena vernisáží s komentovanou prohlídkou s autory výstavy Šárkou Steinovou a Filipem Paulusem ve čtvrtek 21. 9. 2023 v 16.00. K výstavě jsou rovněž připraveny pracovní listy pro II. stupeň ZŠ a střední školy a krátký film o vzniku translokačních plánů.


  Zavřít