Loading
načítám data...


Historie Muzea T. G. Masaryka v Lánech

Od roku 1921, kdy se staly Lány letním sídlem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, je toto místo nesmazatelně spjato s jeho osobností a odkazem. První prezident Československa si Lány velmi oblíbil a lánský hřbitov se stal také místem jeho posledního odpočinku. Bohužel mnoho let bylo veřejné uctívání památky prvního prezidenta nemožné a dokonce stíhané. Po roce 1989 se mohla konečně uskutečnit myšlenka připomenutí osobnosti a ideálů T.G.Masaryka

První výstavy k osobnosti T. G. Masaryka v Lánech po roce 1989


Počátkem roku 1990 se členům lánské pobočky Občanského fóra podařilo společně s místním Sokolem uspořádat v lánské sokolovně výstavu věnovanou památce prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Výstavka sestavená převážně z různých zapůjčených předmětů, dokumentů a fotografií měla u obyvatel i návštěvníků obce velký úspěch. Později až do roku 1997 ji pak provozoval Obecní úřad Lány. Následně byla výstava přenesena do budovy bývalé „Baťovny“ na náměstí a až do konce roku 1997 ji provozoval obecní úřad Lány. V červenci roku 1998 Okresní muzeum Rakovník (dnes Muzeum T.G.M. Rakovník) vytvořilo v areálu hotelu Classic „Výstavní síň Tomáše Garrigua Masaryka“, kde byly využity předměty z původní lánské výstavy. Výstavní síň byla z technických důvodů 29.5.2000 uzavřena, neboť se začalo s přípravou pro novou expozici v budoucím Muzeu T. G. Masaryka v Lánech.

Vznik Nadace muzea T.G.M. v Lánech

Velký úspěch lánské výstavy přibližující osobnost a odkaz T.G.Masaryka přiměl zúčastněné tvůrce k zamyšlení, zda se nepokusit vybudovat v Lánech skutečné muzeum, které by bylo hodné jména filozofa a státníka evropského významu. K tomuto účelu byla dne 21.12.1995 vytvořena Nadace pro zřízení a provozování Muzea T.G.Masaryka v Lánech. Činnost nadace podpořila řada známých osobností našeho politického a kulturního života (Ivan Medek, Ivan Kočárník, Josef Wagner, Jaroslav Opat a další).

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech – pobočka Muzea T. G. M. Rakovník, p. o. Středočeského kraje

V roce 1998 vytvořilo Okresní muzeum Rakovník (dnes Muzeum T.G.M. Rakovník) v areálu lánského hotelu Classic výstavu, která již oproti prvotní v obecním úřadě profesionálněji a výstižněji mapovala osobnost a myšlenky T. G. Masaryka. V této době také převzalo rakovnické muzeum na žádost Nadace T.G.M. budoucí Muzeum T.G.Masaryka, které se stalo jeho významnou pobočkou a začalo s vytvářením zázemí a budováním expozice. Dne 7. března 2003 proběhlo slavnostní otevření Muzea T. G. Masaryka v Lánech za účasti hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla a bývalého kancléře a dlouholetého předsedy Nadace pro zřízení a provozování Muzea T.G.Masaryka v Lánech Ivana Medka.


  Zavřít