Loading
načítám data...


Klub cesty za poznáním

Vážení přátelé Klubu cesty za poznáním,

v září otevíráme osmý ročník klubu s nadějí, že přednáškové programy opět najdou své věrné posluchače. Snažíme se vždy najít neotřelá a méně známá témata. Historie je natolik bohatá událostmi, že nám může předkládat neustále nové pohledy do minulosti, a dává nám možnost pochopit i souvislosti s přítomným časem. Každý máme nějaký základ vědomostí či povědomí o událostech. Ale vůbec není marné hledat svůj další osobní rozměr poznání a úvah. Zvláště v současné době je třeba umět rozlišovat mezi skutečností a zkreslenými informacemi, mezi pravdou a lží. Což znamená naučit se kritickému myšlení.
Klub je hlavně místem setkávání s přátelskou atmosférou, bez ohledu na věk. Zde můžeme společně sdílet dojmy a zážitky z programu, který nabízíme během celého školního roku od září 2023 do června 2024.

Organizační informace

Klub cesty za poznáním se schází 1x měsíčně, zpravidla v úterý, po dobu školního roku od září do června ve výstavním sále muzea. Přednáškový program je tematicky rozdělen na podzimní a jarní cyklus. Přednášky se konají od 17.00 do 18.30 hodin. Členský poplatek ve výši 300,- Kč se vybírá vždy 1x ročně v srpnu. Přednášky lze navštívit také individuálně, vstupné je 40,- Kč.
Každý nový zájemce o členství v klubu obdrží klubovou legitimaci s možností využít zdarma návštěvy výstav a expozic Muzea v Novém Strašecí.

Veškeré informace k programu klubu, prosím, sledujte v Novostrašeckém měsíčníku, na vývěsní tabuli Muzea Nové Strašecí, další informace získáte v pokladně muzea, na facebookových či webových stránkách Muzea T. G. M. Rakovník - www.muzeumtgm.cz
Při akcích, jako jsou výlety, vycházky a exkurze rádi uvítáme přátele Klubu cesty za poznáním nebo rodinné příslušníky našich členů.

Noví zájemci o členství v klubu jsou samozřejmě vítáni. Těšíme se na vás!


Vycházky a výlety


Sobota 7. října 2023 – Platýz, Betlémská kaple, kostel sv. Jiljí.
Sraz v 10.15 hodin před palácem Adria na Národní třídě.
Poplatek 60,- Kč za službu průvodce (PhDr. Jiřina Chrastilová) a vstupné do Betlémské kaple 60,-/30,- Kč (plné a snížené). Je nutné se přihlásit v pokladně muzea a poplatek uhradit do 4. 10. 2023.

Plánujeme:
Čtvrtek 16. listopadu 2023 – návštěva obrazové Galerie cesty ke světlu v Praze - Chodově.
Obrazy Ing. Zdeňka Hajného na téma vesmír. Sraz ve 13.30 hodin ve vestibulu metra C – Chodov. Vstupné senioři 90,- Kč, plné vstupné 145,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit v pokladně muzea.

Dále připravujeme:
Celodenní výlet: Královské město Třebíč, zámek, bazilika sv. Prokopa, měšťanské domy s historickými fasádami na Karlově náměstí (jedno z největších náměstí v Čechách), židovské město (UNESCO)
Zájezd se uskuteční v případě, že obsadíme autobus (nejméně 35 míst). Cena bude stanovena. Výlet bude fyzicky náročnější.
8. ročník - 2023/2024
Podzimní přednáškový cyklus (září - prosinec 2023)
Název: Historie Českého Sokola
Cyklus byl připraven ve spolupráci s Českou obcí sokolskou.
Pozvání přijali odborní lektoři z ČOS Mgr. Michal Burian, Ph.D. a PhDr. Jan B. Uhlíř, Ph.D.

Úvod
Česká obec sokolská - měšťanský tělovýchovný spolek vznikl v polovině 19. století a stal se na dlouhou dobu hybatelem kulturní a sportovní české společnosti. Osud Českého sokola dál souvisel se všemi historickými událostmi naší země, i přes válečné drama I. a II. světové války. Myšlenka Sokola zůstala v lidech pevná, jak v časech dobrých tak i zlých. Po roce 1989 se projevila snaha Český sokol obnovit, jeho tradice a tělovýchovné i kulturní zaměření. To jistě bude možné posoudit z připravovaného sletu Sokola v roce 2024.

Přednášky

Úterý 19. září 2023 od 17.00 do 18.30 hodin
Sokol od vzniku do 1. světové války (1862 - 1914)

lektor: Mgr. Michal Burian, Ph.D., odborný lektor České obce sokolské
V roce 1862 nikdo netušil, že vzniká nejvýznamnější spolková organizace naší historie. Od skromných počátků se ze Sokola v průběhu několika desetiletí stala organizace, která ovlivňovala celou českou společnost. U jeho zrodu stáli především výjimeční muži, jimž bude věnována větší část přednášky – Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Prvního z nich si dnes poněkud nešťastně spojujeme právě jen se vznikem Sokola. Ve skutečnosti se jednalo o doslova renesanční osobnost druhé poloviny 19. století, která se zapsala do historie mnoha oborů lidské činnosti. Stranou nezůstanou ani první sokolské slety, nástup druhé generace, vedoucí Sokol do 20. století a další témata.

Úterý 17. října 2023 od 17.00 do 18.30 hodin
Sokol a republika (1914 - 1938)
lektor: Mgr. Michal Burian, Ph.D., odborný lektor České obce sokolské
Okřídlená Masarykova věta: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa,“ nebyla jen bonmotem. Osobnosti jako byl Josef Scheiner a Jindřich Vaníček, to byli ti muži, kteří dokázali vybudovat ze Sokola celonárodní organizaci s hlubokým obsahem. Dozvíme se, jaké byly klíčové okamžiky této organizace až do roku 1938.

Úterý 14. listopadu 2023 od 17.00 do 18.30 hodin
Sokol a sokolové v protinacistickém odboji
lektor: PhDr. Jan B. Uhlíř, Ph.D., odborný lektor České obce sokolské
V domácím i zahraničním odboji představovali členové ČOS nezastupitelnou a nepominutelnou složku. V protinacistické opozici stáli po celou dobu okupace vlasti. Měli zastoupení ve všech odbojových organizacích s výjimkou organizací komunistických a v rámci Obce sokolské v odboji se zásadně podíleli i na likvidaci říšského protektora Heydricha. Ze statistiky vyplývá, že konec války se nedožilo více než 5 000 členů ČOS, kteří položili životy nejen doma, ale i na frontách druhé světové války.

Úterý 12. prosince 2023 od 17.00 do 18.30 hodin
Sokol jako symbol svobody
lektor: PhDr. Jan B. Uhlíř, Ph.D., odborný lektor České obce sokolské  Zavřít