Loading
načítám data...


Nabídka pro školy

PROGRAM: KELTOVÉ NA NOVOSTRAŠECKU
Program je koncipován jak pro různé věkové kategorie, tak pro různou časovou dotaci podle potřeby jednotlivých skupin. V rámci II. stupně základních škol je ještě rozlišen náročností na dvě skupiny - pro 3. a 4. třídy a od 5. do 9. třídy. První skupina je více vedena lektorem a vedle možnosti osahání některých předmětů pak děti v menších skupinách pracují na samostatných praktických úkolech, jako např. skládání puzzle s motivy keltských skleněných šperků a keltské vesnice nebo vyplétání části stěny keltské chaty. Na závěr si všichni zahrají na archeology a hledají v expozici 4 papírové části opukové hlavy keltského heroa ze Mšeckých Žehrovic, kterou musí složit dohromady. Druhá starší skupina je pouze uvítána lektorem, který ji v několikaminutovém úvodu stručně seznámí s expozicí a rozdělí na malé skupinky o 2 – 4 žácích (podle počtu ve třídě) a rozdá pracovní listy s úkoly. Po samostatné práci za pomoci lektora jsou výsledky společně vyhodnoceny. Na závěr opět coby archeologové hledají opukovou hlavu. Pro střední školy jsou rovněž připraveny pracovní listy se samostatnými úkoly, ale jsou o něco náročnější, než pro II. stupeň.


  Zavřít